1) Všeobecné podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím, firmou Deta spol s.r..o., se sídlem v Bruntále, Pod vrbami3,79201 s identifikačním číslem 47153059 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3925 (dále jen „prodávající“). Platnost těchto podmínek končí s vydáním podmínek nových. Prodávající neručí za omyly v objednávce ze strany kupujícího. Při vyplňování objednávky je nutné s maximální pečlivostí vyplnit typ výrobku. Na výrobky z katalogu poskytujeme záruku dle platného zákona.

2) Objednávka

Objednávku může učinit Kupující přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému – poté, co kupující dostane e-mailem do 2 pracovních dnů potvrzení své objednávky – je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

3) Dodací podmínky

Pokud výrobek skladem není, pohybuje se dodací lhůta zpravidla do 8 týdnů. Pokud není možné z jakýchkoliv důvodů dodací lhůtu dodržet, je zákazník okamžitě po objednání informován. Po vzájemném avízu je možné zboží odebrat na adrese naší firmy. V případě vzájemné dohody dodá firma Deta spol s.r.o. zboží na Vámi určené místo.

4) Ceny

Ceny v katalogu jsou uvedeny bez DPH a dopravy.Vzhledem k různorodosti sortimentu a snahy o minimalizaci dopravy bude konečná cena dopravy aktualizována na následném potvrzení objednávky. Ceny v katalogu se vztahují pouze na výrobek. Nevztahují se na příslušenství či dekorace.Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez předchozího upozornění zákazníků. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžik uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

5) Platební podmínky

Vyžadujeme platbu předem nebo platbu v hotovosti (na dobírku). Jiný způsob platby jen po vzájemné dohodě. Zboží zůstává vlastnictvím naší firmy až do úplného zaplacení. Nepřevezme-li kupující zboží odeslané na dobírku od dopravce bez relevantního důvodu ani po opakované výzvě dopravce, vrací se zboží zpět prodávajícímu. Prodávajícímu vznikají náklady na přepravě, balném a ušlý zisk, které si může nárokovat na kupujícím. V případě, že se prodávající rozhodne pro výše uvedené sankce, vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu se splatností 12 dnů.

6) Způsoby dopravy

Zboží prodávající zasílá formou balíku za pomocí služeb Geis nebo využíváme svou dopravu. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Náklady na expedici zboží jsou závislé na způsobu platby, na hmotnosti a na velikosti zboží. Podle platných sazebníků Geis spočítáme cenu dopravného, kterou Vám do 2 pracovních dnů oznámíme ve formě potvrzené objednávky. Informace pro kupující z jiných zemí: expediční náklady i dobu dodání pro zásilku odesílanou do jiné země Vám rádi sdělíme na základě Vašich konkrétních potřeb.

7) Reklamační řád

Není-li uvedeno na dodacím listě jinak, poskytujeme záruku 2 roky. Reklamaci uplatňuje odběratel vždy písemnou formou. Odběratel je povinen vždy při převzetí zboží od přepravce zkontrolovat jeho fyzický stav. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Reklamaci je nutné uplatnit nejpozději do týdne od doručení zboží. Odběratel nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky. Dle zákona možnost vrátit zboží do 14 dnů. V případě reklamací nás prosím kontaktujte na email obchod@deta-bruntal.cz a nebo telefonicky +420 554 717 972.

8) Právo na odstoupení od smlouvy

1. Vrácení zaslaného zboží bez udání důvodu je možné v souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb a to i bez uvedení důvodu do 14 dnů (§ 53 odst. 7 OZ).
2. Aby bylo zboží přijato zpět a vrácena celá cena zaplacená za zboží, musí být splněny tyto podmínky:
– Zboží musí být vráceno kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.), dobře zabalené a v původním stavu a obalu
– Zboží ani obal nesmí být poškozeny
– Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.
– Zboží musí být vráceno na adresu provozovatele a to nejpozději 14 den počítaný od prvního dne
následujícího od převzetí zboží
3. Pro vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dní použijte nás prosím kontaktujte pro odstoupení od smlouvy na email obchod@deta-bruntal.cz a nebo telefonicky +420 554 717 972. Důvod vracení zboží není nutné uvádět, ale pokud ho uvedete, budeme rádi.
4. Pro rychlejší vyřízení po návratu zboží, nezapomeňte uvézt číslo vašeho bankovního účtu a přiložte fakturu dodanou se zbožím. Urychlí to vrácení peněz. Není akceptováno zasílání zboží zpět prodávajícímu na dobírku, prodlužujete tím dobu vyřízení. Vrácena bude celá částka. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

5. Vrácení zboží může být provedeno osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady zákazníka.  Zboží vrácené zákazníkem prostřednictvím dobírky nebude firmou Deta spol.s.r.o. převzato. Zboží je zákazník povinen zaslat firmě Deta spol s.ro. spolu s průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem faktury a číslem bankovního účtu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Deta spol s.r.o. právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět

9) Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech
kdy má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího,
kdy není schopen doručit zboží v daném termínu,
v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává,
kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou část kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

10) Ochrana údajů, souhlas s odesíláním reklamy

– Zákazník souhlasí s tím, aby firma Deta spol s.r.o. uchovávala a zpracovávala jeho osobní údaje pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu, pořízení databáze atp.
– Zákazník souhlasí s odesíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany firmy Meva-tec v jakékoliv podobě.
– V případě, že zákazník bude chtít odvolat svůj souhlas s odesílání neobjednaných reklamních nabídek, má povinnost toto firmě Deta spol s.r.o. sdělit písemně nebo mailem na obchod@deta-bruntal.cz
– Veškeré údaje, které zákazník uvádí, podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb.,
– Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Katalog firmy Deta spol s.r.o. obsahuje platné identifikační údaje firmy Deta spol s.r.o. a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky. Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Zákazník svým svobodným rozhodnutím objednat si zboží uvedené v katalogu dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti firmy Deta spol s.r.o.